Kontakt

Budujemy lojalność twoich klientów

Budujemy lojalność twoich klientów

Automatyzacja

Większość zadań wykonywanych w procesach obsługi klienta to proste i powtarzalne czynności.

Relacje

Bądź dostępny dla klientów bez względu na czas, miejsce i kanał/medium kontaktu.

Transformacja

Przeprowadzanie zmian jest niezbędnym elementem każdej działalności.

Automatyzacja

Większość zadań wykonywanych w procesach obsługi klienta to proste i powtarzalne czynności. Zautomatyzujmy ich realizacje z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi a pracownikom postawmy/zostawmy zadania wymagające kreatywności i twórczego podejścia.

Efektywne zarządzanie drugą linią wsparcia

Ponad 80% firm nie jest w stanie dokładnie analizować zadań realizowanych poza pierwszą linią. Nierzadko praca departamentów back-office ma charakter „czarnych skrzynek”, a ich menadżerowie mają jedynie ogólną wiedzę na temat wydajności swoich zasobów. Poszczególne priorytety zapewniane są ręcznie, poprzez odpowiedni przydział zadań przez kierowników i liderów zespołów, i to na ich wiedzy oraz doświadczeniu opiera się strategia zarządzania poziomem obsługi. Nierzadko brakuje narządzi do właściwego nadzorowania pracy, a ilość zadań i koszty operacyjne stale rosną. System Enterprise Workload Dsitribution to zupełnie nowe podejście do zarządzania II linią wsparcia. Pozwala on firmom całkowicie zmienić perspektywę patrzenia na obsługę zadań.
Więcej

Praca w środowisku rozproszonych systemów

W dzisiejszych czasach każdy z pracowników potrzebuje średnio 6 systemów biznesowych do wykonywania swojej pracy. Oznacza to nieustanne przełączanie się pomiędzy widokami, ciągłe wyszukiwania danych, ręczne przenoszenie danych z jednego systemu do drugiego i nierzadko ich utratę. Skutkiem tego w najlepszym razie jest nieefektywne wykorzystanie swojego najcenniejszego zasobu – pracownika, w najgorszym utrata zaufanie klienta. A może być inaczej. Dziś systemy same mogą dostarczać wiedzę pracownikowi w momencie, gdy jej potrzebuje, same mogą zarządzać jego priorytetami zgodnie z przyjętą strategią firmy i dbać, by żadne z zadań nie umknęło jego uwadze
Więcej

Dotrzymaj umowy z klientem

Interakcje inicjowane przez Klientów realizowane w dowolnych kanałach komunikacyjnych – telefon lub kanały cyfrowe np. chat, email, media społecznościowe – nie gwarantują nam znaczącego zwiększenia jego zadowolenia. Pełna kontrola nad procesem na jego całej długości jest szansą na zarządzanie satysfakcją Klienta, budowanie jego zaufania i lojalności przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów i efektywnym zarządzaniu kosztami. O ile większość Twojej konkurencji doskonale radzi sobie z monitorowaniem, analizowaniem i zapewnianiem odpowiedniego poziomu obsługi na pierwszej linii wsparcia, już tylko nieliczni są w stanie dokonać tego samego w pozostałych departamentach, co zasadniczo wpływa na postrzeganie firmy przez klienta. Wyróżnij się, zdobądź pełen wgląd w każde pojedyncze zadanie realizowane przez Twoich pracowników, efektywnie zarządzaj ich priorytetami i nie pozwól, by „wąskie gardła” czy braki komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi jednostkami odbiły się na zaufaniu Twojego klienta.
Więcej

Relacje

Bądź dostępny dla klientów bez względu na czas, miejsce i kanał/medium kontaktu. Poznaj jego potrzeby i oczekiwania. Zrealizuj jego wymagania w sposób efektywny. Zbudujmy system, który w sposób zrównoważony zrealizuje te wszystkie wymagania funkcjonalne w terminie i budżecie.

Dotrzymaj umowy z klientem

Interakcje inicjowane przez Klientów realizowane w dowolnych kanałach komunikacyjnych – telefon lub kanały cyfrowe np. chat, email, media społecznościowe – nie gwarantują nam znaczącego zwiększenia jego zadowolenia. Pełna kontrola nad procesem na jego całej długości jest szansą na zarządzanie satysfakcją Klienta, budowanie jego zaufania i lojalności przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów i efektywnym zarządzaniu kosztami. O ile większość Twojej konkurencji doskonale radzi sobie z monitorowaniem, analizowaniem i zapewnianiem odpowiedniego poziomu obsługi na pierwszej linii wsparcia, już tylko nieliczni są w stanie dokonać tego samego w pozostałych departamentach, co zasadniczo wpływa na postrzeganie firmy przez klienta. Wyróżnij się, zdobądź pełen wgląd w każde pojedyncze zadanie realizowane przez Twoich pracowników, efektywnie zarządzaj ich priorytetami i nie pozwól, by „wąskie gardła” czy braki komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi jednostkami odbiły się na zaufaniu Twojego klienta.
Więcej

Sposób obsługi klienta szansą na wyróżnienie się na rynku.

Z badań wynika, że 79% procent firm uważa wysoką jakość obsługi jako jeden z kluczowych czynników wyróżniających wśród konkurencji. Jednocześnie jedynie 18% z nich ma strategię w tym zakresie, którą konsekwentnie realizuje. Oferujemy pomoc w budowie i wdrażaniu strategii obsługi klienta. Wspólnie zdefiniujemy cele krótko i średnioterminowe, stworzymy plan realizacji i pomożemy w jego wdrażaniu. Efektem będzie spersonalizowany obraz klienta z jego potrzebami, zwyczajami i potencjałem. Pozwali to na elastyczne dopasowanie oferty do jego oczekiwań i zaprezentowanie jej w najbardziej dla niego dogodnym momencie. Indywidualne podejście do potrzeb klientów jest doceniane przez 89% z nich.
Więcej

Stwórz mapę interakcji klientów

Pojawienie się mediów elektronicznych całkowicie zrewolucjonizowało sposób i zakres wymiany informacji. Oprócz tradycyjnych połączeń głosowych, korespondencji papierowej i faksu komunikacja odbywa się przez pocztę elektroniczną, chat, SMS, media społecznościowe, i to nierzadko jednocześnie. Ilość interakcji i liczba wymienianych informacji rośnie lawinowo. Zgromadzone w ten sposób dane mogą być kopalnią wiedzy o kliencie. Utrzymaj chronologię wydarzeń, skojarz wątki tematyczne i dodaj priorytety biznesowe. Stwórz z tego mapę interakcji Klientów. Poznaj ich zachowania, potrzeby i oczekiwania. Jednocześnie dostrzeż swoje mocne i słabe punkty. To jest wiedza o Twoich klientach i o twojej organizacji, której potrzebujesz i która pozwoli Tobie proaktywnie zarządzać relacjami z Twoim klientem i budować jego zaufanie.
Więcej

Transformacja

Niezależnie czy jesteś innowacyjny czy bardziej zachowawczy w prowadzeniu firmy, przeprowadzanie zmian jest niezbędnym elementem każdej działalności. Skorzystaj z doświadczeń innych. Dostosuj się do nowych wymagań rynku. Pomożemy w przeprowadzeniu zmiany wykorzystując najlepsze praktyki rynkowe i możliwości technologiczne.

Doradztwo Biznesowe

Będąc na bieżąco z trendami w obszarze obsługi klienta jesteśmy w stanie wskazać priorytety w planowaniu rozwoju usług. Ocenimy dojrzałość biznesową organizacji z punktu widzenia obsługi klienta, jej oczekiwania i możliwości, ale także oczekiwania jej klientów. Analiza jest prowadzona w ścisłym powiazaniu z możliwościami produktów dostępnych na rynku.
Więcej

Audyt procesów

Prowadzimy audyty procesów służących obsłudze klientów. Rosnąca liczba zadań, które należy zrealizować, wymaga ciągłego monitorowania wskaźników efektywności. Złożoność powoduje konieczność angażowania pracowników pracujących w różnych częściach firmy. Struktura organizacyjna narzuca ograniczenie co do elastycznego zarządzania zasobami. Rozwiązaniem może być „Struktura Funkcjonalna”. Wszyscy pracownicy niezbędni do obsługi zdefiniowanego procesu tworzą wirtualną grupę. Każdy otrzymuje zadania do realizacji wraz z prawami dostępu do informacji koniecznych do ich realizacji i terminem ich zakończenia. Postęp prac w procesie jest „na bieżąco” monitorowany i raportowany
Więcej

Zarządzanie zmianą

Zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zachowaniu, a czasem nawet zoptymalizowaniu bieżących kosztów operacyjnych jest ciągłym wyzwaniem dla każdej firmy. Proces ten ma charakter ciągły i nieprzerwany. Wykorzystywane do tego są coraz nowocześniejsze narzędzia informatyczne. Generuje to presję na zmiany organizacyjne. Nowoczesne narzędzia wymuszają konieczność zmian. Przeprowadzenie zmiany w organizacji jest wyzwaniem dla każdej z nich. Zdefiniowanie celów biznesowych i zakresu, uzyskanie akceptacji dla zmiany, dokładne jej zaplanowanie, ale przede wszystkim znalezienie wewnątrz organizacji osób, które mogłyby przeprowadzić firmę przez ten proces często wydaje się wyzwaniem zbyt trudnym do zrealizowania własnymi siłami. Skorzystaj z naszego doświadczenia w realizacji takich projektów. Uzyskaj obiektywny, transparentny nadzór nad zmianą, mocno skoncentrowany na założonych celach na poziomie całej organizacji, a nie poszczególnych jednostek, proaktywnie podchodzący do pojawiających się nieustannie nowych czynników, przewidujący konsekwencje podjętych działań.
Więcej

PARTNER:

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zawartość strony na charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Prawa Handlowego